گالری تصاویر
پیوندهای مهم
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
بيمارستانها و يا مراکز پزشکی معتبر

مراکز پزشکی معتبر

برای انجام آزمایشات جهت اخذ گواهی تندرستی در مورد بيماريهای خونی (هموفيلی و تلاسمی Thalassaemie) ميتوان به مراکز پزشکی منطقه (distrikt)، شهرستان (Kommunal)  يا استان (Län)  مراجعه کرد. در مورد بيماريهای مقاربتی و ايدز(HIV)  بايد به بخش Sesam  در اين مراکز مراجعه کرد.

مراکز پزشکی معتبر در استکهلم:

Karolinska Sjukhus

Sesam Avd.             tel. 08-517 756 95

Hudding Sjukhus

Sesam Avd.             tel. 08-585 822 20

Söder Sjukhus

Sesam Avd.             tel. 08-616 25 40

در استانهای ديگر:

Stockholm www.sll.se
Sörmland www.landstinget.sormland.se
Uppsala www.lul.se
Värmland www.wermland.se/landstinget
Västerbotten www.vll.se
Västernorrland www.lvn.se
Västmanland www.ltvastmanland.se
Västra Götaland www.vgregion.se
Örebro www.orebroll.se
Östergötland www.lio.se
Blekinge www.ltblekinge.se
Dalarna www.ltdalarna.se
Gotland www.gotland.se
Gävleborg www.lg.se
Halland www.lthalland.se
Jämtland www.jll.se
Jönköping www.lj.se
Kalmar www.ltkalmar.se
Kronoberg www.ltkronoberg.se
Norrbotten www.nll.se
Skåne www.skane.se

 

اداره کل ارزیابی و نظارت

   

نشاني محل سفارت      Besöksadress:   Elfviksvägen 76, Lidingö  18190        

تلفن سفارت    6363600 08 

کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران